Đối tác

Những khách hàng tuyệt vời của chúng tôi, chúng tôi rất hân hạnh được làm việc cùng!

NHÀ MÁY MAY

NHÀ MÁY PHỤ TRỢ

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

NGƯỜI LAO ĐỘNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin HĐ Kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Công ty CP May Nam Định thông báo về HĐ kiểm toán giữa Công ty CP May Nam Định và Công ty TNHH Kiểm Toán An Việt về việc kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

Chi tiết

Công bố Thông tin tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Công ty Cổ phần may Nam Định đã nhận được công văn số 6050/UBCK-PTTT ngày 12/09/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về...

Chi tiết

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần May Nam Định công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty từ 01/01/2022 đến 30/06/2022...

Chi tiết