Loading

Tinh tức Cổ đông


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 22/04/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NAM ĐỊNH xin trân trọng thông báo và gửi tài liệu của: "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022".


Xin vui lòng bấm vào các tiêu đề nội dung (có chứa đường dẫn liên kết) để tải xuống:

Số điện thoại Ban liên lạc cổ đông: 0913270967 (Mr Đạt) và/hoặc 0852511381 (Mr Hải)
Email: dattv@nagaco.com.vn và/hoặc haibt@nagaco.com.vn
Fax: 0228 3849 451

Trân trọng!

Ý kiến bạn đọc