Loading

Tinh tức Cổ đông


Bầu ông Phạm Văn Tân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Nam Định

Công ty Cổ phần May Nam Định công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao như sau:

Bầu ông Phạm Văn Tân - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định nhiệm kỳ 2019-2024, kể từ ngày 23/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn: Nagaco.com – Mục “Quan hệ cổ đông” – “Tin tức cập nhật”. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Xin vui lòng bấm vào đường dẫn liên kết để tải văn bản liên quan:Ý kiến bạn đọc