Loading

Tinh tức Cổ đông


Thông báo về việc dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần May Nam Định xin thông báo về việc dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019:

1. Thông báo số 15 về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

2. Nghị quyết số 06 của Hội đồng quản trị về việc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

3. Chương trình, nội dung và tài liệu Đại hội cổ đông sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong thư mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử của NAGACO tại địa chỉ: www.nagaco.com và theo các link download sau:
Thông báo số 15 lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường 2019
Nghị quyết số 06 năm 2019 của HĐQT

4. Thông tin liên hệ:
Ban Quan hệ cổ đông - Công ty Cổ phần May Nam Định
Địa chỉ: khu A, lô H1 + H5, đường Phạm Ngũ Lão, khu CN Hòa Xá, TP Nam Định
Điện thoại: 0852511381 - Mr Hải           Fax: 0228 3849451
Email: haibt@nagaco.com.vn / nganvina@gmail.com

Trân trọng thông báo!

Ý kiến bạn đọc