Loading

Tin tức


Sửa đổi Đăng ký Giấy phép kinh doanh

Công ty Cổ phần May Nam Định xin được thông báo về việc sửa đổi Giấy phép Đăng ký kinh doanh do có sự thay đổi về mặt thủ tục hành chính tại địa phương. Trước đây tại địa phương nơi công ty đang hoạt động là Xã Mỹ Xá, nay do thay đổi theo chính sách của Nhà nước nên địa phương chuyển khu vực hành chính từ "Xã Mỹ Xá" thành "Phường Mỹ Xá" dẫn đến thay đổi Giấy phép kinh doanh của công ty.

Công ty Cổ phần May Nam Định xin trân trọng ra thông báo để toàn thể CBCNV, quý khách hàng được biết về sự thay đổi này. Bản mềm (scan) được đính kèm theo link download dưới đây:
BẢN SCAN GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẨN MAY NAM ĐỊNH

Ý kiến bạn đọc