Loading

Tin tức


Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, Quý đại biểu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức:             9h30 Thứ bảy ngày 21/03/2020 (Đón tiếp cổ đông từ 09:30)
2. Địa điểm:                            Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần may Nam Định.
                                                 Địa chỉ: Lô H1 + H5, đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá, Phường Mỹ Xã, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
3. Đối tượng tham dự:
3.1 Đại biểu đương nhiên: Các ông / bà là Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS.
3.2 Đại biểu cổ đông: Cổ đông sở hữu và/hoặc được ủy quyền của Cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/03/2020.
3.3 Đại biểu mời: Các ông/bà trong Ban Điều hành, Bí thư/Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh.

4. Nội dung:
4.1 Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
4.2 Báo cáo tài chính năm 2019.
4.3 Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4.4 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4.5 Phương án chia cổ tức 2019, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
Ghi chú:
a) Ngày 06/03/2020 Công ty gửi Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 05/03/2020. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư, từ Công ty Cổ phần may Nam Định.
b) Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17h00 ngày 20/03/2020 về Công ty Cổ phần may Nam Định. Địa chỉ: khu A, lô H1 + H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu CN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Số điện thoại Ban liên lạc cổ đông: 0913 270 967 (Mr. Đạt) và/hoặc 085 2511 381 (Mr Hải)
Fax: 0228 3849 451
Email: dattv@nagaco.com.vn và/hoặc haibt@nagaco.com.vn
c) Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty theo địa chỉ: www.nagaco.com 

Trân trọng!

Đường link download thông báo: THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.Ý kiến bạn đọc