Loading

Tin tức


Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán chứng nhận cho Công ty Cổ phần May Nam Định đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ 14/05/2020.

Xin vui lòng click vào link bên dưới để xem và tải về:
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Ý kiến bạn đọc