Loading

Tin tức


Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May Nam Định

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần May Nam Định
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQĐHCĐ-MNĐ ngày 21/03/2020 của Đại hồng đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần May Nam Định
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C013/2021-NJC/VSD-ĐK ngày 14/01/2021 do VSD lập cho chứng khoán

Công ty Cổ phần May Nam Định trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2019 như sau:
- Tên công ty            : Công ty Cổ phần May Nam Định
- Mã chứng khoán    : NJC
- Sàn giao dịch         : UpCOM
- Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
- Loại quyền             : Quyền nhận cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ thanh toán     : 12%/cổ phiếu (Cổ tức 12% theo vốn điều lệ mới 30 tỷ)
  (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
- Ngày thanh toán    : Từ 22/01/2021

- Đối với chứng khoán lưu ký:
Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
+ Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần May Nam Định - Khu A, Lô H1 + H5, Đường Phạm Ngũ Lão, Khu CN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/01/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước còn hạn (Cung cấp 01 bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước để lưu hồ sơ)
+ Đối với tổ chức khi đến nhận cổ tức: cung cấp giấy ĐKKD sao y công chứng, Giấy ủy quyền của Tổ chức đến lấy cổ tức

Công ty sẽ tính thuế thu nhập cá nhân cổ đông phải chi trả theo quy định trước khi chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Hình thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Các cổ đông cung cấp thông tin tài khoản theo mẫu biểu đính kèm để làm thủ tục lưu ký.
Số điện thoại liên hệ Mrss Lương: 094 475 9698 Khối HC-TC

Trân trọng thông báo./.

https://drive.google.com/file/d/1-sz30iHZLhLefQQ8_hMMxUY4KLP3iztk/view?usp=sharing File thông báo và mẫu giấy đề nghị thanh toán cổ tức

Ý kiến bạn đọc