Loading

Tin tức


Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP May Nam Định năm 2020

Công ty Cổ phần May Nam Định xin gửi các quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị trong thời gian từ 1/1/2020 cho đến hết ngày 31/12/2020. Bao gồm các nội dung sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị
   1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
   2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

IV. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Để hiểu rõ nội dung chi tiết, vui lòng click vào link download: Báo cáo quản trị Công ty CP May Nam Định năm 2020Ý kiến bạn đọc