Loading

Tin tức


Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may Nam Định trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, Quý đại biểu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức:             9h30 Thứ tư ngày 28/04/2021 (Đón tiếp cổ đông từ 09:30)
2. Địa điểm:                            Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần may Nam Định.
                                                 Địa chỉ: Lô H1 + H5, đường Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa Xá, Phường Mỹ Xã, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
3. Đối tượng tham dự:
3.1 Đại biểu đương nhiên: Các ông/bà là Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS.
3.2 Đại biểu cổ đông: Cổ đông sở hữu và/hoặc được ủy quyền của Cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 31/03/2021.
3.3 Đại biểu mời: Các ông/bà trong Ban Điều hành, Bí thư/Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh.

4. Nội dung:

4.1 Phát biểu khai mạc đại hội
4.2 Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội
4.3 Giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu
4.4 Thông qua thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
4.5 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4.6 Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
4.7 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
4.8 Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021.
4.9 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
4.10 Trình Đại hội thông qua nội dung của 9 tờ trình (thông qua các vấn đề tại đại hội, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021, thù lao hội đồng quản trị 2020, chủ trương tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát)
4.11 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4.12 Dự thảo Biên bản kì họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4.13 Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
4.14 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

5. Kết thúc đại hội
5.1 Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
5.2 Phát biểu bế mạc đại hội

Ghi chú:
a) Ngày 06/04/2021 Công ty gửi Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 31/03/2021. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư, từ Công ty Cổ phần may Nam Định.
b) Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17h00 ngày 24/04/2021 về Công ty Cổ phần may Nam Định. Địa chỉ: khu A, lô H1 + H5, đường Phạm Ngũ Lão, Khu CN Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Số điện thoại Ban liên lạc cổ đông: 0913 270 967 (Mr. Đạt) và/hoặc 085 2511 381 (Mr Hải)
Fax: 0228 3849 451
Email: dattv@nagaco.com.vn và/hoặc haibt@nagaco.com.vn
c) Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty theo địa chỉ: www.nagaco.com 

Trân trọng!

Đường link download các báo cáo, tờ trình: CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.


Ý kiến bạn đọc