Giặt

Nagaco cung cấp các dịch vụ về giặt công nghiệp: giặt nhẹ, giặt mài, giặt khô, giặt vắt...