Sản xuất

Với các dây chuyền sản xuất hiện đại, Nagaco cung cấp các sản phẩm may mặc thông qua các loại hình sản xuất như CM, FOB..