Thêu

Nhận thêu các loại sản phẩm, mẫu mã với dàn máy thêu chuyên dụng Tajima...